Let Me In


Everytime we talk it through it doesn't get us anywhere
Everytime we talk we lose we're getting nowhere

Think about all that you feel
Think about all that you give
Think about all that you get

So let me in we'll sort it out
So let me in I know your doubts
But let me in don't leave me out
So let me in

Everytime we look at things it never seems to measure up
Everytime we tore it down we lost so much

Think about all that I feel
Think about all that I give
Think about all that we've got

So let me in we'll sort it out
So let me in I know your doubts
But let me in don't leave me out
So let me in

So let me in we'll sort it out
So let me in I know your doubts
But let me in don't leave me out
So let me inCaptcha
Widget
Liedje Beatsteaks Let Me In is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Let Me Inmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Beatsteaks Let Me In downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Let Me In in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.