Hail To The Freaks


Hail to the freaks i can't get enough
so the words hit the boy who can never be tough
if somebody needs to compromise
hashing out deals to cover lies

i predict a world
that keeps you hanging on
i've been around and around I'll come
to weather the storm and set up the sun

hail to the freaks i can't get enough
so the words hit the boy who can never be tough
saw a friend recently
begging for sympathy
been holding my breath and trying to accept
another apology

hail to the freaks i can't get enough
so the words hit the boy who can never be tough
somebody needs to speak out wise
hashing out deals to cover lies
calling you from the top of friction
calling you from the wrong direction
to set up the sunCaptcha
Widget
Liedje Beatsteaks Hail To The Freaks is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hail To The Freaksmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Beatsteaks Hail To The Freaks downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hail To The Freaks in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.