Meantime


Watch me overcome what i'm running from and change the tune
so i let it go what matters now is story soon
i get up - try my luck
it starts to call on me
never sure how it feels
so let it rain on me

in the meantime you're in between time

what I care to see - lay you hands on me and just for now
let me bury too what is scaring you six feet underground

got a whole bag of trouble to be taken away
and my veins keep throbbing when I'm out on display
couldn't this be the moment to discover my intentions
will you ever?
may be never
take me away to be closerCaptcha
Widget
Liedje Beatsteaks Meantime is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Meantimemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Beatsteaks Meantime downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Meantime in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.