Hello Joe


hello hello hoe it all went wrong
but i know i'm not alone
play this tune all over the town
hello hello joe i keep on strumming
and i know i'll get it done
cause i'm not the only one

i got it playing on my stereo
i'm never ever gonna let it go
and i try to sing along
and i know i can't go wrong

hello hello joe i'd like to have advice
but you won't tell
i strain my ears to STRAIGHT TO HELL
down in london town
in these times of war
you won't raise your voice no more

it's still playing on my stereo
i'm never ever gonna let it go
and i try to sing along
and i know i can't go wrong
i am not the only one
it's not over it's just begun
try to sing alongCaptcha
Widget
Liedje Beatsteaks Hello Joe is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hello Joemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Beatsteaks Hello Joe downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hello Joe in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.