Dear Darling


Why would you run ?
I beg stars above
A thing of such beauty
Must be called love
Why would you go
And give me to cry?
A thing of such beauty
Might never die

You bust loose from heaven
And now your life starts
So soon you will see
You've broken two hearts
And when you discover
The love I still know
You'll worry dear darling
Why you had to go

Why would you run?
I beg stars above
A thing of such beauty
Must be called loveCaptcha
Widget
Liedje Walkabouts Dear Darling is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dear Darlingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Walkabouts Dear Darling downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dear Darling in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.