Mystery


Guess I once was strange
Silence waiting game
Should have it to dawn
What I faces is were

#Think i'll stay on over
#Gotta move a little closer
#Think of what I should and shouldn't have
#And still I haven't hadn't had another chance
#To pity me enervated can't you see

(i'm not there)

*Mysterymystery of

Nothingmysteryheyyeahyeahyeahmystery of
Disgrace
Should have followed her
Like I'd bother
Across the lake of my own
Guess I'd botherCaptcha
Liedje Butterfingers Mystery is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Mysterymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Butterfingers Mystery downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Mystery in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.