Apple Tree


Judo Judy gotta go cause she never
wasn't old to realize
Small tiny petty little ox-fly
could upset the rain I woke up again
As I an the smile on my face the feeling is great
And I would do anything but just
Don't sit under the apple tree
I can't do anything for free
All I want just you and me
So don't sit under the apple tree
Jaggle Wringgle joggle jolt
everyboby not at fault a-la-mort till you dot
Balck wood ebony catapult what you
got up your sleave belongs all to me
Ding dong hammer on new
sing-a-longs lingo 'bout the meter half of one
Hush hush bitter sweet alignings
trying to get used I filled up my skinCaptcha
Liedje Butterfingers Apple Tree is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Apple Treemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Butterfingers Apple Tree downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Apple Tree in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.