Songtekst van Days Like These: Beneath The Surface

Beneath The Surface


Cold days in April
Were brought about by change in vain
Finding comfort in the falling of the rain
The rain

Cold days in April
Were brought about by rising tides
Finding comfort in the warmth we hold inside, inside

I find myself back home; don't know how I got there
And I feel like I'm stuck, I'm stuck inside
But the only thing I know, even though I don't you don't care
Is that my world's prepared to die

Cold days in April
Brisk winds and chills in the air
Does it feel like anyone cares?
Does anyone, does anyone care?

No one can hear my screams of pain
In the silence of today, the silence of today
The echo of my call will haunt them
Until I'm dead, until I'm dead

Cold days in AprilCaptcha
Liedje Days Like These Beneath The Surface is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Beneath The Surfacemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Days Like These Beneath The Surface downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Beneath The Surface in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.