In Time


So bring sunrise, slowly
So she has the time, to see
This moonlit cemetery stones
As all surrounding sounds echo
Through the trees, and they're filled with screams
This marble's marked with her name
If the keys she takes can drive her away

I'll be here for you, if there's ever a doubt
Though it's hard for me, but I can't live without
You in my life

So drink up, lovely
Because in time, you'll see
That if you chose to ignore me
This story will end in tragedy
Take these words, a forewarning
This candle's lit, emitting lost flames
If the keys she takes can drive her away

I'll be here for you, if there's ever a doubt
Though it's hard for me, but I can't live without
I'll be here for you, if there's ever a doubt
Though it's hard for me, but I can't live without
You in my life

So take these words, a forewarning
This marble's marked with her name
If the keys she takes can drive her away

I'll be here for you, if there's ever a doubt
Though it's hard for me, but I can't live without
I'll be here for you, if there's ever a doubt
Though it's hard for me, but I can't live without
You in my lifeCaptcha
Liedje Days Like These In Time is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied In Timemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Days Like These In Time downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje In Time in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.