Songtekst van Days Like These: One In One Thousand

One In One Thousand


Where have we landed lost inside
Enemy's lines a hostile cry
Alone with no one by my side
To guide me through the dark of night
Yet before my fears consume me thin
These last words I sing

We'll fight on, To move on
No white flag, Will be shown
We'll fight on, To move on
No white flag, Will be shown

As bullets are flying past my head
I see half my comrads lying dead
My body's aching I'm bleeding red
I'm so afraid this is the end
But before my fears consume me thin
These last words I singCaptcha
Liedje Days Like These One In One Thousand is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied One In One Thousandmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Days Like These One In One Thousand downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje One In One Thousand in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.