Songtekst van Days Like These: Preparation : Anxiety

Preparation : Anxiety


This is the time
To make things right
But I can't go on
And all these people with their lives so stable
They're in denial hit the ground but in style today

What have we got to lose
Can't you see, call me crazy but
I can't live like this
What have we got to lose
Can't you see, call me crazy but
You're scared of the risk

No intuition
To feed my soul
I'm trapped behind these walls
But I'll pack my bags and bid farewell
To everything that I know, I know

Have you ever felt trapped
Or tied down
Have you ever felt stuck
Or tied down
Have you ever felt trapped
Or tied down
Have you ever felt stuck
Or strapped down

What have we got to lose
Can't you see, call me crazy but
I can't live like this
What have we got to lose
Can't you see, call me crazy but
You're scared of the risk
What have we got to lose
Call me crazy, I'm crazy yeahCaptcha
Liedje Days Like These Preparation : Anxiety is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Preparation : Anxietymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Days Like These Preparation : Anxiety downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Preparation : Anxiety in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.