Bruises


Excuse me for living, I didn't mean to grab you hand
But I'm far from forgiving, you're working on my last sane nerve
My loss of mind
Is not enough to compensate for
All the times
That i made you vry

But I've lost my mind
Inside your eyes
And I'm running out of time

Because I'm one step from
Running away from this
It's getting harder every day
I'm slipping further away

Excuse me for breathing, I didn't know the air was yours
I'm lost and unbelieving
These unstable thoughts don't come from joy
But I'm breaking away, falling apart
From all of this
And nothing can save us now
I'm breaking away, falling apart from all of this
Nothing can save me now

Because I'm one step from
Running away from this
It's getting harder every day
I'm slipping further away
Because I'm one step, I'm one step from
Running away, I'm running away yeah
It's getting harder every day
I'm slipping further away
So why don't I go awayCaptcha
Liedje Days Like These Bruises is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bruisesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Days Like These Bruises downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bruises in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.