Songtekst van Days Like These: The Sergeant's Son

The Sergeant's Son


So I saw your face, for the first time
In six years and questions clouded my mind
Where have you been
How do you feel
It's been so long
This seems unreal

You've missed to much of my life
But I've learned to move on
A chance to catch up on lost time
But I must strong

So we sat to talk, catch up on life
Now you're off again, time to say goodbye
Please come back home
Don't leave me alone
I need you here
I need you here

You've missed to much of my life
But I've learned to move on
A chance to catch up on lost time
But I must strong
Becaus we don't have long
Until you're gone
Leave me out in a world so cold
My world so coldCaptcha
Liedje Days Like These The Sergeant's Son is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Sergeant's Sonmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Days Like These The Sergeant's Son downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Sergeant's Son in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.