Oh Hell Yeah


People think they know me,
Say I'm wound a little tight,
Tell me I go looking for trouble,
That I'm always ready for a fight;
But, I'm just an easy-going guy,
Not crossing any line,
I'm a caring individual,
Most all the time,
Most all the time
Quite alot of the time,
Its just that,
Its just that!
ITS JUST THAT!!
OH HELL YEAH!

Sometimes I drink a little beer!
Sometimes I make a little mess!
Sometimes I get a little angry!
Sometimes I kick a little ass!

Whoah!
You know?
Sometimes
I kick a LOT of ass,
Oh-hell yeah!

Some people seem unhappy,
With certain things I say,
They seem to think I'm impolite,
That I'm cultured in some way
But I'm just an easy-going guy,
And I appreciate their advice,
I believe in self-improvement,
And always being nice,
Well
Sometimes being nice,
Occasionally;
Its just that,
Oh-hell yeah!

Sometimes I drink a little beer!
Sometimes I make a little mess!
Sometimes I get a little angry!
Sometimes I kick a little ass!

Whoa!
You know?
Sometimes I kick a lot of ass,
Whoa!
You know?
Oh Hell Yeah!
Oh Hell Yeah!
Oh Hell Yeah!
Oh Hell Yeah!
Oh Hell Yeah!

Oh yeah!
Sometimes I drink a little beer!
Sometimes I make a little mess!
Sometimes I get a little angry!
Sometimes I kick a little ass!
Whoa!
You know!

Sometimes I kick a lot of ass,
Whoaaa!
You know!
Oh Hell Yeah

Sometimes I drink a little beer!
Sometimes I make a little mess!
Sometimes I get a little angry!
Sometimes I kick a little ass!

Whoaaa!
You know!
Sometimes I kick a lot of ass,
Whoa!
You know!
Oh yeah!?
Oh yeah!
Sometimes I kick a lot of ass!Captcha
Liedje H Blockx Oh Hell Yeah is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Oh Hell Yeahmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje H Blockx Oh Hell Yeah downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Oh Hell Yeah in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.