Moof-kash-ka


Well all of the lies and the hope and the time and for it this one counts
Lies in the side as the (?) I had to sneak a look at you, oh yeah
You don't know what it's like
I have no idea
Whoa-oo-oh-oh
My Mom's shotgun blasts through the holes in this life we build
Lies in the side as the (?) I had to sneak a look at you
You don't know what it's like
(?)
[repeat 2nd verse]
You don't know what it's like
I need some new ideas
Whoa-oo-oh-oh
You don't know what it's like
You don't know what it's likeCaptcha
Liedje House Of Large Sizes Moof-kash-ka is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Moof-kash-kamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje House Of Large Sizes Moof-kash-ka downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Moof-kash-ka in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.