Songtekst van House Of Large Sizes: What If There's A Fire

What If There's A Fire


There's gonna be a fire
No one's left alive, left alive
Well I've got my life and I've got a brain but I've got nowhere to go
I might as well be on fire
I dream of little things, of stupid little things
You could say I'm a liar
Fire? Where?
No one's left alive, left alive
Well I've got my life and I've got a brain but I've got nowhere to go
I might as well be on fire
I dream of kitchen counters in South America
You could say I am tired
There's gonna be a fire
Hey you!
No one's left alive, left alive
Well I've got my life and I've got a brain but I've got nowhere to go
I might as well be on fire
I dream of little things, of stupid little things
You could say I'm a liar
Huh!
YepCaptcha
Liedje House Of Large Sizes What If There's A Fire is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied What If There's A Firemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje House Of Large Sizes What If There's A Fire downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje What If There's A Fire in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.