Songtekst van House Of Large Sizes: Big Bag of Dope

Big Bag of Dope


Well, properly positioned
But still i'd lost my way
The trucks are comin' through the grass
And I know they're here to stay
Delectible? Hell yes!
Seems to fit right in
I'm a criminal, a criminal
And I'm never givin' in
Long time
Long way
Well, properly propositioned
I'm sure I'd find a way
Snakes are lyin' in the grass
And I know they're here to stay
I'm a criminal, an animal
I'm never givin' in
Long time
Long way
Now properly positioned
But still I'd lost my way
Trucks are comin' through the grass
You know what they say
I'm a criminal, an animal
I'm never givin' in
Long time
Long wayCaptcha
Liedje House Of Large Sizes Big Bag of Dope is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Big Bag of Dopemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje House Of Large Sizes Big Bag of Dope downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Big Bag of Dope in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.