Songtekst van House Of Large Sizes: Man Overboard!

Man Overboard!


Well all of the lies and the hope and the time and for it this one counts
Lies in the side as the (?) I had to sneak a look at you, oh yeah
You don't know what it's like
I have no idea
Whoa-oo-oh-oh
My Mom's shotgun blasts through the holes in this life we build
Lies in the side as the (?) I had to sneak a look at you
You don't know what it's like
(?)
[repeat 2nd verse]
You don't know what it's like
I need some new ideas
Whoa-oo-oh-oh
You don't know what it's like
You don't know what it's likeCaptcha
Liedje House Of Large Sizes Man Overboard! is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Man Overboard!mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje House Of Large Sizes Man Overboard! downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Man Overboard! in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.