Heat Miser


It's time to begin
My rope is growing thin y'know
I've had a long long day
But I finally recognize
That those shirts, they ain't my size
Let's get together in the
I've got a lot to say

Lonely
I know where you're comin' from
Homely
What only a mother could love
Let's take a little spin y'know
Through thick and thin
Deep, deep, deeper every day
But I finally recognize
That you ain't my type
Let's do it in the
I've got a lot to say
Um
Lonely
I know where you're comin' from
Homely
What only a mother could love
Now we must begin
As I said my, my rope is growin' thin y'know
I think it's time to calm this sucker down
I hope you recognize
That those shirts, they ain't my size
Let's get together some
I've got a lot to say
I, uh
Lonely
I know where you're comin' from
Homely
What only a mother could love
AwCaptcha
Liedje House Of Large Sizes Heat Miser is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Heat Misermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje House Of Large Sizes Heat Miser downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Heat Miser in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.