Songtekst van House Of Large Sizes: Oh Yeah (yeah)

Oh Yeah (yeah)


This is no time for sleepin'
You should be wide awake
Yeah but I can't help sayin'
It's a big mistake
This is no time for weepin'
You should be wide awake
Yeah but I can't help sayin'
It's a'one big one big one big cake!
Ha!
This is no time for sleepin'
You should be wide awake
Yeah but I can't help sayin'
You're a big mistakeCaptcha
Liedje House Of Large Sizes Oh Yeah (yeah) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Oh Yeah (yeah)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje House Of Large Sizes Oh Yeah (yeah) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Oh Yeah (yeah) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.