A Mother's Love


In a mother's love
You'll find
Everything
Everything's alright
To a mother's love
You are bound
You can rest
On sacred ground
In a mother's love
You are free
To dream
Because she sees
What you can be
In a mother's love
You see the sun
Enough for two
But you are one
In a mother's love
You can feel
When something hurts
You can heal
Yes a mother's love
Is real
You grow

Because she knows
To let you go

Yeah Mama
Mother's Love
Mother's Love yeah
Alright
Mama, Mama, Mama
Mama, Mama, Mama, Ma
Yeah
A mother's love
A mother's love
Yeh
Alright
And a mother's love
Nevers lies
She believes you can fly
Will hold her mind

A mother's loveaCaptcha
Liedje Kem A Mother's Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied A Mother's Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kem A Mother's Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje A Mother's Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.