Set You Free


I'll give you all my heart, all the time
Through the rays of the sun
Through the darkness of night
I'll sing you melody that it'll make you see,
Through the windows of time
Heal all your heart aches
And while you're strong enough to let love
Let it set you free whooo-oooh girl, yeah

I'll heed your every word, feel every phrase
I'll remember what you say
All your memories will be mine
You will never have to roam, you are always home
Have you refuge in my heart, our love is sacred
And while you're strong enough to let love,
Let it set you free let it set you freeyeah heyay

You've gotten over breaking your heart, there's
No better place to be, so open it up come go with me
And let love, set you free
Heylet it set you free girl
Whooo heyaylet it set you free

[Choir]
Through the rays of the sun (come on babe) through the darkness of night
Let it set you free
I'll remember what you say; all your memories will be mine
Let it set you free
You will never have to roam (never have to roam)
Have you refuge in my heart
Let it set you free
I will never leave your side (I will never leave your side)
We can make it
Let it set you free
You will never have to roam
Have you refuge in my heart
Let it set you free
I will never leave your side
We can make it
Let it set you free GIRL
You will never have to roam
Have you refuge in my heart
Let it set you free baby
I will never leave your side (come on don't you want go girl, yeah)
We can make it
Let it set you free
You will never have to roam, girl
Have you refuge in my heart
Let it set you free
I will never leave your side
We can make itCaptcha
Liedje Kem Set You Free is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Set You Freemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kem Set You Free downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Set You Free in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.