Inside


I get a rush when I brush up against your lovin'
Feelins' start to flow ooh and there I go in your lovin'
Find myself at ease when your lovin' me
All I need I find in your love
Girl don't you know I made up my mind
On givin' you a love so fine
I'm livin' inside your love
I'm never gonna let you go
I'm gonna let my feelins' show
I'm livin' inside your love
So come with me set sail we're free
Heaven knows no bounds why don't we
Make this last forever I've gotta an awful lot of love to give
We can fly soar oh I
Have no fear when your near all my pain disappears
I'm left in peace surpassin' understandin'
No inhibition no superstition
What we have pure like snow girl
I've made up my mind
On givin' you a love so fine
I'm livin' inside your love
I'm never gonna let you go
I'm gonna let my feelins' show
I'm livin' inside your love
I'm gonna do the best I can
To be your ever after man
I'm livin' inside your love
Takin' it day by day lovin' you this way
I'm livin' inside your love
After all this time
I'm givin' you a love so fine
I'm livin' inside your love
I'm never gonna let you go
I'm gonna let my feelins' show
I'm livin' inside your love
Gonna do the best I can
To be your ever after man
I'm livin' inside your love
Takin' it day by day
Me lovin' you this way
I'm livin' inside your love
Girl after all this time
I'm givin' you a love so fine
I'm livin' inside your love
Gonna do the best I can to be your ever after man
Livin' inside your love [adlib]
I'm livin' inside your love babe [adlib]
I'm livin' inside livin' inside your love babe
Gonna do all I can to be your ever after man
I'm livin' inside gonna stay inside your love [adlib]
Livin' inside [adlib out]Captcha
Liedje Kem Inside is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Insidemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kem Inside downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Inside in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.