Find Your Way


So ask yourself this questionis this how love is suppose to be?
And how is that you keep finding your way back in my life?

Said I'm leavin' Have I made myself clear
Everytime I find someone I find myself here
No more screamin' there'll be no more lies
Packed up all my bags to go even made my flight

So how did you find your way back in my life
How did you find your way back in my life
How did you find your way back in my life
How did you find your way back in my life

I can't tell it
How we make this thing fly
I really thought we'd work it out after all this time
But this ain't how love's suppose to be
In and out of harmony
So I packed up all my things there was nothin' left to say

So how did you find your way back in my life
How did you find your way back in my life
How did you find your way back in my life
How did you find your way back in my lifeCaptcha
Liedje Kem Find Your Way is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Find Your Waymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kem Find Your Way downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Find Your Way in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.