Heaven


I see the way you look at me
As if to say it's right
I pray for you day in and day out

Something's happening to me
The man I used to be is gone
He gave up his life
So I could go on
Girl, on in heaven
Where the love of a lifetime resides
In you
Girl there's heaven in you babe
Oh Girl and it's so meant to be
This place where two souls collide
There's no pain, no fear, only you and I

Something's happening to me
The man I used to be is gone
He gave up his life
So I could go on and on
Girl, on in heaven
Where the love of a lifetime resides
Somewhere in you girl
I've been looking for heaven baby
See I spent my lifetime only to find
Heaven's in you, girl
Heaven's in you baby
Here I spent a lifetime
Trying to find heaven yeah

Umm Girl yeah
Oh, oh girl
Searching my lifetime
Trying to find heaven yeah
Umm Baby
Gotta find you
Come on girl
Heaven's in you baby
Yeah it's right there
Inside your heart baby Ooh Girl
I've been looking for heaven baby
Where the love of a lifetime yeah,
It resides somewhere in you girl
I've been looking for heaven babe
See I spent my lifetime
Trying to find it
Eah yeah, eah yeah
I, I oooh girl
I want you baby
I want to give my love to you
Yeah Baby
Heaven's right there in your heart girl
Heaven's inside of you
Heaven's inside of you
Yeah eah

Heaven's in you
Heaven's in you babe
It's right there
On the inside
Heaven's in you girl
You're like heaven
You're the love of a lifetime
And I find my strength in youCaptcha
Liedje Kem Heaven is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Heavenmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kem Heaven downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Heaven in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.