Each Other


Talking to you, it's your son
Father, I can't believe all the things,
We have done to each other
The problem I find,
In all my years the danger is high,
Though your love is near
So what can be done to heal each other
I hold my head up high to ease the pain
But quite frankly lord,
I don't know how much more this world can take
Yes we truly need more love for each other
Lord it's me, it's your son
Trying to take a stand for peace,
Like your other one
Send us your love
Cause we need each other
Mmmmm
We need, we truly need each otherCaptcha
Liedje Kem Each Other is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Each Othermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kem Each Other downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Each Other in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.