I Get Lifted


Sittin here together
Baby wer'e all alone
Now I can tell you
Girl you turn me on
I get lifted up high
I get lifted up high girl
Bring out the lovin'
Lovin' desire baby
You got the match
Ooh ooh that lights the fire
I get lifted up high
I get lifted up high girl
Mama mama baby baby
Mama mama sugar sugar baby baby
I get lifted up high girl
I get lifted up high babe
I get lifted oh oh oh girl
I get lifted baby hey
Take my spirit highCaptcha
Liedje Kem I Get Lifted is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Get Liftedmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kem I Get Lifted downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Get Lifted in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.