I'm Missin' Your Love


[adlib] baby
I'm thinkin' bout you
And that don't ease the pain
But I knew baby that the moment I started
Thinkin' bout you baby
That don't make it any easier
I said I wouldn't do it baby
Thought I could take you being gone
Thought I'd put my mind to it love
But I just couldn't make it on my own
And I'm breakin' down
I'm missin' yo' love baby
I'm goin' through it baby
Missin' yo' love baby
Who am I foolin' baby
I'm here without you girl
And that don't mean a thing
I'm here without you baby
Everything has changed
And I've tried to live with it baby
I have tried to give my love away
What does take to get you
Off my mind you know I try
I said I wouldn't do it baby yeah
I thought I could take you being gone
I thought I'd put my mind to it love yeah
But I just couldn't make it on my own
It's a sad sad song
I'm missin' yo' love babe
I'm goin' through it baby yeah
For your love baby yeah
Who am I foolin' when I say I don't miss you everyday
Yo' love is on my mind baby
I'm missin' yo' love each and every day
And I said I wouldn't do it baby yeah
Thought I could take you being gone
I thought I'd put my mind to it love yeah
You know I was wrong dead wrong baby
I'm missin' yo' love every day I can't eat baby
I'm missin' yo' love every night I can't sleep baby
For yo' love [adlib]
Missin' yo' love baby yeah
It's a sad sad song I'm missin' yo' loveCaptcha
Liedje Kem I'm Missin' Your Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I'm Missin' Your Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kem I'm Missin' Your Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I'm Missin' Your Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.