Positivity


Anytime i need company i just pick up the phone
Anytime i want a little peace i'm just fine on my own
If i wanna go out at night i really have a ball
It's gonna be me makes that desicion it's my call

Bridge
Wake up, all my girls sing with me now (sing)
Stand up, come along put your feet down (dance)
Wake up, wanna hear every girl in the world say the word now; positivity

WAKE UP EVERY SISTER AROUND, POSITIVITY
WAKE UP EVERY GIRL IN THIS TOWN, POSITIVITY
LISTEN TO THE NEW FUNKY SOUND, POSITIVITY
COME SAY THE WORD NOW,POSITIVITYCaptcha
Liedje Nikki Webster Positivity is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Positivitymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nikki Webster Positivity downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Positivity in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.