Opportunity


And so it goes another lonely day
Your savin' time but your miles away
Your flowers drownin' in some bitter tea
You're seeing lost opportunity

Find your mirror don't look inside
And see the talent you'll always hide
Don't go kid yourself for not today
Satisfaction is not to far away

Hold on now your exits here
It's waiting just for you
Don't pause too long
It's fading now
It's ending all too soon you'll see

Soon you'll see

Your coffee's warm but your milk is sour
Life is short but you had a flower
Dream yourself along another day
You never miss opportunity

Don't be scared of what you cannot see
Your only fear is possibility
Never wonder what the hell went wrong
Your second chance may never come along

Hold on now your exits here
It's waiting just for you
Don't pause too long
It's fading now
It's ending all too soon you'll see

Soon you'll see

Hold on now your exits here
It's waiting just for you
Don't pause too long
It's fading now
It's ending all too soon you'll see

Soon you'll see [x5]Captcha
Piosenkę Pete Murray Opportunity przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Opportunity, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Opportunity. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Pete Murray Opportunity w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.