Songtekst van Queens Of The Stone Age: I Never Came

I Never Came


When you say it's dead & gone
I know you're wrong

Cut & slash, sharpest knife
It won't die

Poison cup, drank it up
It won't die

No fire, no gun, no rope, no stoner
It won't die

Why you gotta shove it in my face
As if you put me in my place
Cause I DON'T CARE
If you or me is wrong or right
Ain't gonna spend another night,
In your bed

Laws of man, are just pretend
They ain't mine

Love so good, love so bad
It won't die

Some talk too long, they know it all
I just smile & move on

Words ain't free, like you & me
I d'ont mind

Why'd you have to be so mean & cruel,
The dogs are loose i'm on to you
You ball &
Chained together from the dawn to dusk,
Can't call it leavin, cause it's just

I never cameCaptcha
Liedje Queens Of The Stone Age I Never Came is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Never Camemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Queens Of The Stone Age I Never Came downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Never Came in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.