Songtekst van Queens Of The Stone Age: In My Head

In My Head


It's the cruelest joke to play
I'm so high, i run in place
Only a line, we separate, so

I keep on playin our favorite song
I turn it up while you're gone
It's all i got when you're in my head and you're in my head so i need it

You're the only thing i've got that i can't seem to get enough
We collide for one embrace, so

Hurry up & wait forever
Hurry up & wait for foreverCaptcha
Liedje Queens Of The Stone Age In My Head is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied In My Headmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Queens Of The Stone Age In My Head downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje In My Head in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.