Songtekst van Queens Of The Stone Age: Monsters In The Parasol

Monsters In The Parasol


The walls are closing in again, oh well
The walls are closing in again, oh well
I seen some thing I thought I never saw
Covered in hair
Paul's dad is warped and bubbling, oh well
Paul's dad is warped and bubbling, oh well
And my mind is out here on another wave
Covered in hair

She won't grow

[chorus:]

You've got a monster (distress) in your parasol (body out??)
You've got a monster (dwarves, doors?) in your parasol (of course)
You've got a monster (displeasure) in your parasol (I told you??)
You've got a monster (?) in your parasol (xnay?)
Paul's sister is an alien, oh well

Paul's sister is an alien, oh well
I seen some things I thought I never saw
Covered in hair

She won't grow

You've got a monster (distress, my pest?) in your parasol
You've got a monster (drawves) in your parasol (war horse)
You've got a monster (displeasure) in your parasol (?)
You've got a hole in you I never saw (??)
In your parasol, in your parasolCaptcha
Liedje Queens Of The Stone Age Monsters In The Parasol is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Monsters In The Parasolmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Queens Of The Stone Age Monsters In The Parasol downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Monsters In The Parasol in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.