Liquid Gang


he's gonna be glad
when you take the hand
of the liquid gang, oh yeah

peter, really, peter
he's such a messy eater
he's got frogs in his eyes
from telling those lies
so Sunday's almost Monday
you got to understand
its gonna be grand
when you take the hand
of the liquid gang, oh yeah

shelly silver belly
she's got me on the telly
damn little god
with the rockabilly, ya
those kids are young
but that's how it begun

you got to understand
when you take the hand
of the liquid gang, oh yeah

your gonna be, gonna be grand (2X)
your gonna be, gonna be glad (2X)

alligator heat with the dancing feat
rides a jewelled jump bike
he does what he likes
but he has a light
but your out of sight

you got to understand
when you take the hand
of the liquid gang, oh yeah

your gonna be, gonna be glad (2X)
(long horns part and guitar solo)Captcha
Liedje T. Rex Liquid Gang is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Liquid Gangmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje T. Rex Liquid Gang downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Liquid Gang in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.