Songtekst van xDISCIPLEx A.D.: Open Heart Surgery

Open Heart Surgery


Laws soaked in blood will not change hearts of stone a heart so full of self has no room for the air of life
throw down you arms they are no good to us now empty your bullets on the floor we fight a bloody war pull a part
remove the cancer disintegration of the heart we fight a bloody war but we need to fight it on the right field
fight fire with fire and we'll all be reduced to ashes a change of heart not a change of laws this world needs work
on an open heartCaptcha
Liedje xDISCIPLEx A.D. Open Heart Surgery is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Open Heart Surgerymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje xDISCIPLEx A.D. Open Heart Surgery downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Open Heart Surgery in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.