Songtekst van xDISCIPLEx A.D.: One Voice For Counterrevolution

One Voice For Counterrevolution


Our back against the wall,
One voice to lead us all, we won't fall
Deliberation for retailitaion,
One strong hand to hold us together
Separation by crucifixion,
All powerful blood that set us apart
We need a counterrevolution,
To fight against this world,
To rise against this world
You grasp us with your greedy hands,
You try to take us for all you can
You suck ever last drop of blood,
Until there's nothing left until there's no one left to breakCaptcha
Liedje xDISCIPLEx A.D. One Voice For Counterrevolution is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied One Voice For Counterrevolutionmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje xDISCIPLEx A.D. One Voice For Counterrevolution downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje One Voice For Counterrevolution in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.