Complete Surrender


Just a normal day, I went for dinner
Suddenly it became very cold
Attack of shuddering, pain left side
Laid me down into a bed
Pain became more intense
Coldness grew – unconsciousness
Stood up, walked away, fell down stairs
Infusions of blood were given – no chance for a cure
10 days I spent in a clinic
10 days to know more and more
10 days to realize I'm dying
My thoughts of death became the core
Therapy for the dying
Treatments without a sense
Coldness grew – unconsciousness
Cold communication
No one really cares for me
Insignificant blather
No one calmes me down
10 days I spent in a clinic
10 days to know more and more
10 days to realize I'm dying
My thoughts of death became the coreCaptcha
Piosenkę Anasarca Complete Surrender przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Complete Surrender, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Complete Surrender. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Anasarca Complete Surrender w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.