Condemned Truth


My mind realizes what is happening today,
I want to know the truth ,
that' s why I don' t look away !

Manipulations -
used by governments
Results of science -
informations are hold back

Beings of another world,
did they land on earth?
Falses in viruology,
people wouldn' t it be told

Results of science -
informations are hold back

A virus escaped from research,
people die without protection
Diseases all over the world,
caused but never told

Condemned Truth

Let your mind work
Think about the truth
Think about your children,
they must live on this earth !

Diseases all over the world -
People die without protection !

Condemned TruthCaptcha
Piosenkę Anasarca Condemned Truth przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Condemned Truth, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Condemned Truth. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Anasarca Condemned Truth w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.