Godmachine


They thought to be machines of a god
Killing, tormenting and nailing to crosses
Brutality, inhuman violence and hate
their way to teach christianity -
christianity?

Blood dripped of their armors,
heads they pierced on wooden pales
"Thou shall not kill!",
was a commandment the heathen should obey

With a cross on their robe,
the sword in their hand,
they tried to convert the "heathen"
Seven crusades in the name of god,
massacres - to teach them lies

Hate against all godless creatures - hate

The church of death -
manipulating human behaviour
The church of lies -
sacrificing living beings
Church of the sick -
mentally deranged
Church of the blind -
crowd of weird fanatics,
animals as "godmachines"!

They thought to be machines of a god
Killing, tormenting and nailing to crosses
Brutality, inhuman violence and hate
their way to teach christianity

Ignorance of dogmas
Just like animals,
these "godmachines"!Captcha
Piosenkę Anasarca Godmachine przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Godmachine, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Godmachine. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Anasarca Godmachine w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.