If Only


[based on "IF ONLY :" by Christina M Riggs]

Here I sit in my cell
Plain white, stone cold walls
All alone with my thoughts, memories
and my regrets to keep me company
WISHING ONLY IF
Dreaming of holding my babies,
hearing their tiny voices and laughter
Watching them grow up
Dreaming I could see and touch
my Mom without the glass
IF ONLY
IF ONLY
I HAD REACHED OUT!
Dreaming of feeling wet grass on bare feet
The sun on my face, wind in my hair
Watching the stars
Feeling peace, hope, happiness, and belonging
IF ONLY I' D REACHED OUT!
Reality, I' m alone on DEATH ROW
With no sense of hope, peace, or happiness
Day in, day out, I relive my failures, regrets

And that terrible night, knowing I'm
to blame for losing my babies
Realizing that what I dream of most
Could have been reality for me

Could have been reality for them

IF ONLY I' D REACHED OUT!

Here I sit in my cell
Plain white, stone cold walls
All alone with my thoughts, memories
and my regrets to keep me company

WISHING ONLY IF
I 'D REACHED OUT!Captcha
Piosenkę Anasarca If Only przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke If Only, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki If Only. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Anasarca If Only w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.