Automatic


I think I think I know it all,
But can I be sure of all the things I've grown to know,
And can I say I know it all
When rules just guide me to blindly follow
And things are automatic when you see them everyday
Is it the same routine or my fucked up dreams
That keep me walking mindless all the way?
I think, I think I know it all
But is our beliefs just stringing us along
And was there something wrong in what I heard
For every hour of the day?Captcha
Piosenkę LESS THAN JAKE Automatic przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Automatic, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Automatic. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę LESS THAN JAKE Automatic w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.