History Of A Boring Town


Just talked to this
Girl who used to live
On my street

After all these years
You're here and you remember me

She said her old boyfriend packed up
And headed back east but she always
Knew someday he would go she just got
A new job but doubts it will last

so let's take a drink and never
Think here's to the past

And she says
It's so funny how life
Burns out so fast it's
Just another wasted
Day a boring life in a
Boring town with the
Same old crowd and I
Used to say that I'd
Never stay

But I'm rotting here
Today with that same old crowd
That's always been
Around and I always
Thought I'd be the
First to go That
Same old crowd
That brings me down
Another day in a
Boring town

And remember when
They'd look through
You and then look
Past me we were
The ones they said
Would always leave

When you go think of meCaptcha
Piosenkę LESS THAN JAKE History Of A Boring Town przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke History Of A Boring Town, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki History Of A Boring Town. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę LESS THAN JAKE History Of A Boring Town w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.