Five State Drive


Got on the 47, transferred to the 89 left town eastbound past all the city
signs and y'know it's hard to leave, your past behind and as I pass the crummy
bars and beat up cars nothing's will change my mind this time
By now you think I've found that things changed, just don't look that way to
me
By now you think I'be found that things change, and look rearranged to me It
never used to look that way to me
At half past seven I'm on the 95 sick of malls and alcohol just passed the
next state line and i know it's hard to leave your past behind and as i think
of the corner creeps and dirty streets nothing will change my mind, there's no
turning back this time
And when going off is like going on and never going back is just like giving
up it's like i'm going nowhere fastCaptcha
Piosenkę LESS THAN JAKE Five State Drive przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Five State Drive, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Five State Drive. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę LESS THAN JAKE Five State Drive w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.