Tekst piosenki LESS THAN JAKE: The Science Of Selling Yourself Short

The Science Of Selling Yourself Short


I've come to my senses,
That I've become senseless,
I could give you lessons on how to ruin your friendships,
Every last conviction, I smoked them all away,
I drank my frustrations down the drain, out of the way,
So I sit and wait and wonder,
"Does anyone else feel like me?"
Someone so tired of their routines and disappearing self-esteems,

[Chorus:]

I'll sing along,
Yeah with every emergency,
Just sing along,
I'm the king of catastrophies,
I'm so far gone,
That deep down inside I think it's fine by me,
I'm my own worst enemy

I could be an expert on co-dependency,
I could write the best book on underage tragedy,
I've been spending my time at the local liquor store,
I've been sleeping nightly on my best friends kitchen floor,
So I sit and wait and wonder,
"Does anyone else feel like me?"
I'm so over-dosed on apathy and burnt out on sympathy

[Chorus]

Let the meaning slip away
Lost my faith in another day,
Self deprication seems okay,
I never thought I'd make it anyway

[Chorus]

I'm my own worst enemy [x5]Captcha
Piosenkę LESS THAN JAKE The Science Of Selling Yourself Short przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Science Of Selling Yourself Short, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Science Of Selling Yourself Short. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę LESS THAN JAKE The Science Of Selling Yourself Short w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.