Bail Me Out


Two weeks away from reality
And I was beginning to feel,
I couldn't be myself,
I feel like a fly caught in honey,
Knowing that soon
Somebody was going to see me
Knowing that I probably going to die

Oh here we go again I'm so spent
My head is spinning
Oh can you bail me out of this rut
I've got myself in once again

From the nightmares and my dreams
I was beginning to feel,

I couldn't be myself
She was a little girl,
She knew all about my world
She was the legend on my dreams
She could set me free

Oh here we go again I'm so spent
My head is spinning
Oh can you bail me out of this rut
I've got myself in once again

Oh here we go again I'm so spent
My head is spinning
Oh can you bail me out of this rut
I've got myself in once again

[Rpt 3X]Captcha
Piosenkę Pete Murray Bail Me Out przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Bail Me Out, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Bail Me Out. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Pete Murray Bail Me Out w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.