Lost Soul


Sometimes I watch my life
And it slowly goes
From black then into white
I know if you
Watch the time
Leaves you standing poring over moments in life

I know I've been through black and white
I know I'll put up a fierce fight
I know I lost my soul
I know that I lost my soul

So I wait to sieze the day
The clouded mind
The hell I've a lot to pay
I find that if you know
Your way you get out of this mess

I know I've been through black and white
I know I'll put up a fierce fight
I know I lost my soul
I know that I lost my soul

I know there comes a time
To believe in yourself
And grow in confidence
Stop hiding behind the door
Like everyone else
Just get out and do your best

I know I've been through black and white
I know I'll put up a fierce fight
I know I lost my soul
I know that I lost my soul
I know that I'll find my soulCaptcha
Piosenkę Pete Murray Lost Soul przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Lost Soul, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Lost Soul. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Pete Murray Lost Soul w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.