Security


I don't know
That the plans that I have to save
My security
Has never been enough for me
You must have been heaven sent
You showed me there's more than paying the rent

I've been passing hours of my days
Selling books and things
I've missed many years of my life
Having securities

And I don't know
What is right or wrong
Sometimes I feel
I'd be better off without this home
And it's a hell of a waste when you're gone
Hording all your things for so long

I've been passing hours of my days
Selling books and things
I've missed many years of my life
Having securities
Yeah

Sometimes I know
That I have been told
That I need a second jo
So I can grow old
But I haven't lived my life yet
And I've never been out of this set

I've been passing hours of my days
Selling books and things
I've missed many years of my life
Having securities

I've been passing hours of my days
Selling books and things
I've missed many years of my life
Having securities
YeahCaptcha
Piosenkę Pete Murray Security przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Security, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Security. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Pete Murray Security w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.