Intolerance


Strange days in the neighbourhood
Like stepping on foreign ground
This is the place of our roots
These are the hands that built this land
COULD NOT CARE LESS
Never made no promise nor kept one
JUST GET SOME SPACE
No matter the costs nor the prize

PURIFIED STREETS NOW!
'Bout time examples are made
PUT 'EM ON DEATH ROW
Weed 'em out, it's never too lateCaptcha
Liedje Barcode Intolerance is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Intolerancemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Barcode Intolerance downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Intolerance in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.