Rocker Trucker


Uh!

There's a stinking beast in the front seat
Huge bellied smudged with grease
Hair growing out between the teeth
Simultaneously belching and breaking wind

ROCKER TRUCKER
That's what I am
MEAN MOTHERFUCKER
I am the man

There's a hitcher beside the road sign
Pretty baby, nice butt, big tits
Fuck or walk it's for you to decide
You're gonna get it, it's big but it fits

RIDE, DRIVE, NICE TRY
I'm a rolling thunder in the fast lane
NICE TRY, YOU DIE!
With my hands on the wheel I'm insaneCaptcha
Liedje Barcode Rocker Trucker is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Rocker Truckermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Barcode Rocker Trucker downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Rocker Trucker in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.