VCRHCHO


Sweet Jenna all the best of porn
Go for hours - never give in
Every night you're present here
You jump and I pump
And you act like you care
Sweet Jenna let the show begin
You're the boss of pleasure in sin
Kicking it, doing it, banging it all night long
Jenna hardcore top of porn

VCRHCHO
Most precious favourite bimbo

Up front - straight blow
All the best there's known to man
Backdoor - squat or stand
You're the top - sweet experience

VCRHCHOCaptcha
Liedje Barcode VCRHCHO is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied VCRHCHOmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Barcode VCRHCHO downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje VCRHCHO in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.